Mapa strony

Jest takie miejsce…

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Głównym celem projektu było stworzenie świetlicy w remizie OSP,wyposażenie jej w sprzęt sportowo-rekreacyjny oraz gry dla dzieci i młodzieży.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu w remizie strażackiej powstała świetlica dla dzieci i młodzieży, którą doposażono w sprzęt sportowo-rekreacyjny oraz gry planszowe. Zakupiono m.in. 4 gry planszowe, 1 stół z piłkarzykami w zestawie z mini bilardem, zestaw do koszykówki, siatkę i paletki do tenisa stołowego. Sprzęt był wykorzystywany podczas organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach działań sportowo-rekreacyjnych. Razem zorganizowano cykl około 40 spotkań sportowo-rekreacyjnych. Dwa spotkania przeprowadził ratownik medyczny ze straży, który poprowadził pogadankę edukacyjną na temat bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy. Zorganizowano również konkurs z nagrodami na plakat pt. „Moja postawa wobec potrzebujących”.

Rezultaty projektu

  • utworzona świetlica dla dzieci i młodzieży z możliwością atrakcyjnego spędzania wolnego czasu;
  • wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowo-rekreacyjny;
  • 34 spotkania cykliczne dla 20 uczestników;
  • 1 konkurs na plakat.

Odbiorcy projektu

W projekcie wzięła udział 20-osobowa grupa mieszkańców. Aby nie wykluczyć żadnej grupy wiekowej, pomysł aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu skierowaliśmy zarówno do dzieci, jak i do młodzieży z Krzeszowa.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizację naszego pomysłu włączyła się Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowie, odstępując pomieszczenie na świetlicę w remizie. Strażacy przeprowadzili dwa spotkania z pierwszej pomocy. Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie przyczynił się do promocji i nagłośnienia projektu wśród dzieci i młodzieży. Na czas realizacji projektu udostępniono salę gimnastyczną na spotkania w razie niepogody.