Mapa strony

Jeśli nie teraz, to kiedy? – integracja przez działanie

Logotyp Stowarzyszenia Kaczawskiego

Cel projektu

Cel to zachęcenie mieszkańców Zębowic do wspólnego spędzania wolnego czasu w gronie rodziny, ze znajomymi i sąsiadami. Wzmocnienie współpracy i solidarności. Kształtowanie pozytywnego wizerunku wsi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zakupiliśmy ławostoły, nasadziliśmy drzewa, krzewy i kwiaty ozdobne jako doposażenie placu zabaw. Zorganizowaliśmy wycieczkę do Wąwozu Myśliborskiego. Był to pierwszy taki wspólny wyjazd mieszkańców wsi. Wiele osób pierwszy raz mogło podziwiać walory turystyczno-krajoznawcze swojej najbliższej okolicy i stwierdzić, że jest to doskonała alternatywa dla komputera, telewizji czy Internetu. Kolejne nasze duże działanie to impreza integracyjna wraz z warsztatami „Geozabawa”, podczas których dzieci zostały przygotowane do jak najlepszego wyboru kuli agatowej. Pod okiem miejscowego kolekcjonera dzieci dokonywały wyboru kamienia, który następnie był przecinany. Na pamiątkę dziecko otrzymywało kamień bądź kolorowy pyłek. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny nawiązujący do warsztatów. Bawiono się świetnie.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu „Jeśli nie teraz, to kiedy?- Integracja przez działanie” osiągnęliśmy w 100%, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Zakupiliśmy 3 sztuki ławostołów, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, 30 szt. roślin ozdobnych – wszyscy mieszkańcy, 70 szt.drzew i krzewów ozdobnych – wszyscy mieszkańcy, 1 wycieczka – 60 osób, 1 impreza integracyjna – 145 osób, w tym: 1 warsztaty – 22 osób, 1 konkurs plastyczny – 22 osób. Rezultat, którego nie można zmierzyć, to satysfakcja.

Odbiorcy projektu

Projekt objął swoim działaniem dzieci, młodzież, dorosłych oraz osoby starsze sołectwa Zębowice. Nasze działania łączyły przedstawicieli różnych pokoleń. Jednak wiodącą grupę stanowiły dzieci – do nich były kierowane warsztaty, konkurs plastyczny „Prehistoryczne gady, skorupiaki, dinozaury”, natomiast zbiory narzędzi i przedmiotów codziennego użytku minionej epoki zainteresowały wszystkich obecnych.

Partnerzy w realizacji projektu

Wsparcia przy realizacji projektu udzielili nam: Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach, Urząd Gminy Paszowice, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zębowice, Rada sołecka, „Martex” sp.j. Furtak, „Magmar”Paściak, „ELARYS” Hołyńscy, Gimnazjum w Wiadrowie, Biblioteka w Sokolej, Muzeum Regionalne w Jaworze, Antoni Totczyk-Usługi Autokarowe. Wszystkim serdecznie dziękujemy za doradztwo, życzliwość i pomoc.