Mapa strony

Jesionowanki śpiewają – nudzie się nie dają

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

„Jesionowianki śpiewają – nudzie się nie dają” – taki był tytuł naszego projektu i dokładnie taki był cel naszego projektu. To alternatywa dla nudy, komputera, wykluczenia osób starszych z życia wsi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Poinformowaliśmy mieszkańców Jesionowa o otrzymanych środkach z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach „Działaj Lokalnie IX”. Zaprosiliśmy ich do realizacji naszego projektu, bo „śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej…”. Zebrała się grupa 16 pań. Zostały przeprowadzone warsztaty muzyczne. Pani Instruktor pomogła nam odświeżyć stare, ludowe piosenki biesiadne i ogniskowe. Zorganizowałyśmy spotkania z mieszkańcami. Z przyjemnością śpiewaliśmy i bawiliśmy się. Z piosenek „na różne okazje” utworzyłyśmy zeszyt. Wystąpiłyśmy na dożynkach gminnych, które odbyły się w Jesionowie. Projekt zakończył się, ale SĄSIADKI nadal się spotykają i nadal śpiewają.

Rezultaty projektu

Powstała grupa śpiewająca dla potrzeb własnych ale także po to, aby urozmaicić spotkania, festyny, ogniska w Jesionowie. Jest to grupa otwarta i każdy może się do nas przyłączyć. Realizacja projektu była okazją do integracji osób w różnym wieku. Wspaniale odnalazły się tu seniorki, które opowiedziały nam o tradycjach, obrzędach ludowych i o związanych z nimi piosenkach, przyśpiewkach. Była to nowa, atrakcyjna forma spędzania czasu. Wolontariusze dzięki projektowi nabrali nowych doświadczeń.

Odbiorcy projektu

W pierwszej fazie projektu odbiorcami była 16-osobowa grupa SĄSIADEK uczestnicząca w warsztatach. Następnie w organizowanych spotkaniach przy ognisku udział brało około 35 osób. Byli to mieszkańcy Jesionowa w różnym wieku. Największą grupą odbiorców była publiczność na dożynkach gminno-parafialnych – około 250 osób – mieszkańcy naszej Gminy, ale również gmin sąsiednich i inni goście.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizacji projektu współpracowali z nami mieszkańcy Jesionowa. Pomagali nam w zorganizowaniu spotkań, występów na dożynkach, przygotowaniu dekoracji itp. Przy poszczególnych zadaniach – wolontariusze. Ze wsparcia konsultacyjnego korzystaliśmy w LGD „Warmiński Zakątek”. Stąd otrzymaliśmy również materiały promocyjne. Stowarzyszenie Młodzieżowe „Pod Jesionem” w Jesionowie użyczyło świetlicy i wsparło nas finansowo.