Mapa strony

Jesienne wieczory filmowe

Logotyp Centrum Społecznego Rozwoju

Cel projektu

Celem projektu było zorganizowanie cyklu 5 seansów filmowych i tym samym wzbogacenie oferty kulturalnej dostępnej w Kobiórze. Umożliwienie uczestniczenia w kulturze wszystkim mieszkańcom.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu w październiku i listopadzie odbyły się 4 seanse filmowe (w tym 1 z filmami dla dzieci), podczas których wyświetlonych zostało 8 nowych, uznanych na świecie filmów. Podczas ostatniego seansu w grudniu odbyło się spotkanie autorskie z lokalnym reżyserem, Józefem Kłykiem, oraz pokaz jego najnowszego filmu „Śląski Szeryf”.

Rezultaty projektu

Rezultatami były seanse, stanowiące ciekawą i bezpłatną formę spędzenia wolnego czasu i umożliwiające uczestnikom obejrzenie dobrych produkcji filmowych. Spotkanie autorskie z Józefem Kłykiem stanowiło promocję lokalnej twórczości oraz było znakomitą okazją do lepszego poznania historii własnego regionu, budowania świadomości i tożsamości społecznej. Uczestnicy mieli okazję do lepszej integracji i poznania się oraz aktywizacji do działania i realizowania własnych pomysłów.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami byli przedstawiciele wszystkich grup społecznych i wiekowych.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy, Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Kobiórze, Gminny Dom Kultury