Mapa strony

Jesień ze śliwką 2016 r.

Logotyp Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zapoznanie mieszkańców Rakowca z certyfikatem na tradycyjny produkt regionalny, jakim jest „Powiślańska śliwka w occie”, która została wpisana na listę produktów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polega na szeregu działań mających na celu wypromowanie śliwki w occie. Zakładał przeprowadzenie warsztatów związanych ze zbiorem śliwki, jej przetworzeniem i pokazaniem mieszkańcom, w jaki sposób powstaje nasz produkt regionalny. Wolontariusze zbierali z sadów śródpolnych z najbliższej okolicy śliwki, a następnie przez 4 dni wspólnie przetwarzali je w celu uzyskania produktu finalnego.

Rezultaty projektu

  1. Promocja „powiślańskiej śliwki w occie” jako produktu regionalnego, o którym słyszało może niewiele osób.
  2. Promocja stowarzyszenia, które działa w tej miejscowości z korzyścią dla mieszkańców.
  3. Przekazanie sobie nawzajem wiedzy na temat tradycji rodzinnych i kulturalnych naszego regionu.
  4. Zapoznanie uczestników festynu z produkcją „Powiślańskiej śliwki w occie”.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Rakowca i okolicznych miejscowości, Koła Gospodyń wiejskich z terenu Gminy Kwidzyn, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Górek, z którymi współpracujemy od lat oraz przedstawiciele lokalnych firm, których od lat zapraszamy jako gości.

Partnerzy w realizacji projektu

Samorząd lokalny, przedsiębiorcy, inne organizacje – Koło Myśliwskie