Mapa strony

Jemy zdrowo i kolorowo

Cel projektu

Celem głównym projektu jest szerzenie wiedzy w zakresie zdrowego odżywiania i nauka przygotowywania zdrowych posiłków.
Cele szczegółowe to m.in. poznanie reguł zdrowego odżywiania, praktyczna nauka przygotowywania oraz spożywania posiłków oraz zasady bezpieczeństwa w kuchni.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano cykl warsztatów przeznaczonych dla osób w różnym wieku:
1. Wykład – spotkanie z dietetykiem, podczas którego uczestnicy zapoznali się z regułami zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, dowiedzieli się też o zagrożeniach wynikających z niestosowania się do tych reguł takich jak cukrzyca, otyłość i inne choroby.
2. Warsztaty – dwa spotkania poświęcone przygotowaniu zdrowych potraw związanych z porami roku (m.in. przetwory domowe, zdrowe dania – potrawy z dyni i innych warzyw) oraz wymianie doświadczeń kulinarnych. Ponadto zapoznano się z zasadami bezpieczeństwa w kuchni.

Rezultaty projektu

Około 30 osób wzięło udział w wykładzie dotyczącego zdrowego stylu życia.
Około 30 osób uczestniczyło w dwóch warsztatach kulinarnych.
Uczestnicy projektu nabyli umiejętności zdrowego przygotowywania posiłków.
Około 30 uczestników projektu poszerzyło swoją wiedzę na temat nowego spojrzenia na zdrową żywność, innowacje kulinarne oraz wymianę doświadczeń.
Dodatkowym rezultatem była integracja międzypokoleniowa 0 wspólne działania podejmowały uczestniczki w zróżnicowanym wieku.

Odbiorcy projektu

Projekt adresowany był do mieszkańców gminy Dominowo. Grupę docelową stanowiło ok. 30 osób wyłonionych podczas rekrutacji przez zespół projektowy. Wśród uczestników były zarówno osoby starsze jak i młodsze (najstarsza uczestniczka ponad 80 lat, najmłodsza 18 lat). Są to osoby, które w ostatnim czasie zaczęły interesować się zdrowym stylem życia.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy to Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie i Gminny Ośrodek Kultury w Dominowie.