Mapa strony

Jędrusie 2016

Logotyp Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Cel projektu

Głównym celem projektu było doposażenie Izby Pamięci „Jędrusiów” w Sulisławicach, która została odnowiona ze środków DL. Ważnym elementem projektu było zainteresowanie mieszkańców historią Sulisławic.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Głównym założeniem projektu było doposażenie Izby Pamięci w elementy prezentujące eksponaty (gabloty, witryny, plansze itd.). Oprócz tego bardzo ważnym elementem były:

  • warsztaty z edytorstwa i opracowania tekstów historycznych z doktorami nauk humanistycznych (historykiem i polonistą), które posłużą do przygotowania do wydania broszury z historią Jędrusiów, folderów dotyczących Izby Pamięci i wyboru wierszy jednego z Jędrusiów – Zbigniewa Kabaty;
  • spotkania i wywiady z „Jędrusiami” oraz ich rodzinami;
  • spotkania z muzealnikami;
  • konkurs poetycko-literacko-artystyczny dla wszystkich – bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, narodowość.

Rezultaty projektu

Dzięki funduszom z DL udało nam się zakupić gabloty, w których eksponowane będą eksponaty z II wojny światowej. Wydaliśmy też broszurki na temat „Jędrusiów”, które będzie można zabrać ze sobą przy okazji zwiedzania Izby Pamięci. Udało nam się nawiązać nowe kontakty z rodzinami „Jędrusiów”. Zorganizowaliśmy konkurs tematyczny. Przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjne dla młodzieży z lokalnej szkoły.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Sulisławic i okolicznych miejscowości oraz turyści, którzy coraz chętniej odwiedzają sanktuarium w Sulisławicach.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizacji projektu pomagały nam miejscowe szkoły, Stowarzyszenie „Jędrusiów” oraz KŚZŻ AK.