Mapa strony

Janowiecka zgraja pomysłów – PRZEZWYCIĘŻYĆ NUDĘ!

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Głównym celem projektu była adaptacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży włączając w to osoby dorosłe, promowanie rozwoju osobistego oraz poszerzanie zainteresowań.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

  • zorganizowano I JANOWIECKI BIEG RODZINNY;
  • przeprowadzono zajęcia taneczno-teatralne i wystawiono MUSICAL „KOTY”;
  • przeprowadzono zajęcia rekreacyjno-edukacyjne na terenie gminy Janowiec Kościelny;
  • zorganizowano wyjazd do wioski tematycznej;
  • zorganizowano warsztaty nordic-walking dla dorosłych;
  • zorganizowano wyjazd do parku rozrywki.

Rezultaty projektu

Projekt przyczynił się do poprawy warunków życia na obszarze wiejskim. Dzieci, które uczęszczały na próby do musicalu przygotowują kolejne przedstawienie. Panie, które wzięły udział w warsztatach nordic walking kontynuują spotkania. Projekt znacząco przyczynił się do zwiększenia aktywności ruchowej, zachęcił do zdrowego i aktywnego spędzania czasu – wśród sąsiadów, kolegów. Organizacja zajęć w poszczególnych wsiach pozwoliła na zwiększenie zaangażowania oraz poczucia wspólnoty, więzi.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Gminy Janowiec Kościelny.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Samorządowy Ośrodek Kultury, Sportu i rekreacji
  • Urząd Gminy Janowiec Kościelny