Mapa strony

Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?

Logotyp Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie nowych form spędzania czasu wolnego dla dorosłych mieszkańców Gminy Gogolin, pogłębianie wiedzy z zakresu zdrowia, pielęgnacji urody i żywienia. Integracja społeczności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • promocja i rekrutacja,
 • spotkania ze specjalistami w zakresie zdrowia i właściwego żywienia,
 • konsultacje online z dietetyczką,
 • zajęcia jogi,
 • ognisko integracyjne,
 • warsztaty kulinarne – przygotowania zdrowych posiłków oraz wprowadzanie „nowości” do codziennego menu,
 • zajęcia z czytania etykiet żywnościowych,
 • rozpowszechnianie opracowanych materiałów promujących zdrowy styl życia (ulotki, plakaty, broszury),
 • warsztaty z kosmetyczką,
 • wyjazd do teatru muzycznego w Mosznej,
 • opracowanie broszury zawierającej materiały promujące zdrowy tryb życia,
 • ewaluacja działań.

Rezultaty projektu

Rezultatem jest poznanie nowych form dbania o zdrowie i sprawność fizyczną. Trwałym efektem projektu jest zmiana w mentalności społecznej, otwarcie na wspólne działania przedstawicieli społeczności osób dorosłych. Uczestnicy otrzymali materiały o zdrowym stylu życia. Uczestnictwo w projekcie wzmocniło poczucie własnej wartości, uaktywniło i zwiększyło ich samodzielność. Powstały nowe przyjaźnie. Ważnym efektem jest uzyskanie pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia w środowisku lokalnym.

Odbiorcy projektu

Grupę docelową stanowili mieszkańcy Gminy Gogolin – 45 osób – zainteresowani udziałem w działaniach przedsięwzięcia. Całość uczestników stanowiły kobiety w wieku dorosłym.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy współpracujący przy realizacji to: PSP nr 2 w Gogolinie, PSP w Kamieniu Śląskim, Restauracja Zimermann w Gogolinie, Urząd Miasta i Gminy w Gogolinie, Radio Park.