Mapa strony

Jak kot w butach…

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Projekt miał na celu przypomnienie tradycji i jakże pięknej kultury regionu zachodniej Małopolski wśród mieszkańców gminy Klucze i dzieci z SP w Kwaśniowie Dolnym.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Kultywowanie tradycji regionu zachodniej Małopolski poprzez organizację 3 dwugodzinnych spotkań członków Koła Gospodyń Wiejskich z Kwaśniowa Dolnego z uczniami Szkoły Podstawowej. Spotkania te były prowadzone przez członków KGW w dwóch różnych formach:

  • spotkania teoretyczne, mające na celu przekazanie lokalnych tradycji, obrzędów, zwyczajów – polegały one na swobodnych dyskusjach i opowieściach.
  • spotkania warsztatowe, mające na celu przekazanie lokalnych tradycji związanych z kulinariami i tradycjami regionalnych – miały one formę warsztatów kulinarnych, warsztatów szycia, wyszywania, zdobienia itp. Projekt zakładał również prezentację działalności KGW oraz polepszenie jego wizerunku poprzez zakup trzewików.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest przede wszystkim odświeżenie lokalnych tradycji i jakże pięknej kultury regionu wśród mieszkańców gminy Klucze i dzieci z SP w Kwaśniowie Dolnym. Dzieciom zostały przekazane ludowe zwyczaje oraz wartości. Zostało zakupionych 6 par trzewików do ludowych strojów. Zostało zorganizowanych 9 spotkań członków KGW z dziećmi ze szkoły. Rezultatem dodatkowym jest wdrożenie młodego pokolenia w świat tradycji podczas wspólnych spotkań oraz poprawa relacji międzypokoleniowych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy bezpośredni projektu to uczniowie Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym w liczbie ok. 30 – są to dzieci w wieku 6-12 lat, pochodzące z miejscowości Kwaśniów Dolny i Górny oraz Hucisko oraz 15 członków Koła Gospodyń Wiejskich z Kwaśniowa Dolnego.

Partnerzy w realizacji projektu

Sołtys, Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie Dolnym, Echo Klucz