Mapa strony

Jabłko czy gruszka?

Logotyp Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka”

Cel projektu

Główny cel projektu polega na propagowaniu zdrowego sposobu życia, zwiększeniu świadomości zdrowego odżywiania, zagospodarowania wolnego czasu oraz integracji pomiędzy młodszym pokoleniem a seniorami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegała na przeprowadzeniu działań promujących aktywną integrację społeczną, kulturową oraz promował walory przyrodnicze. Celem projektu była promocja jabłek i gruszy – zarówno ich walorów zdrowotnych, jak i smakowych. Przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne dla dzieci, młodzieży i seniorów. Podczas warsztatów kulinarnych uczestnicy nauczyli się przygotowywać potrawy z produktów, które daje im własny sad i ogród. Powróciliśmy do smaków dzieciństwa. Zostały przeprowadzone także prelekcje na temat zdrowego odżywiania. Uczestnicy warsztatów oraz festiwalu otrzymali sadzonki starych odmian gruszy i jabłoni. Podczas festiwalu odbywała się degustacja starych odmian jabłek i gruszek, konkurs kulinarny na najpyszniejszy wypiek z tych owoców. Została wydana broszura z przepisami.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu to przede wszystkim ogromna integracja mieszkańców. Podczas warsztatów kulinarnych powróciliśmy do smaków dzieciństwa, odbył się festiwal „Jabłka i Gruszki” (wspólne biesiadowanie, degustacja owocowych przysmaków, konkursy na najsmaczniejszy wypiek z jabłek lub gruszek, zabawy dla dorosłych i dzieci). Przeprowadzone zostały spotkania na temat zdrowego odżywiania. Rezultatem projektu jest wzrost wiedzy dzieci na temat kultury i ochrony dziedzictwa kulturalnego.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież, dorośli, mieszkańcy Jedlanki oraz całej gminy Jedlińsk. Liczba osób biorących udział – 200 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Jedlińsk, Stowarzyszenie INNOWACYJNY JEDLIŃSK, Stowarzyszenie UNIA OWOCOWA, osoby prywatne