Mapa strony

Ja, Ty, My – Razem

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Cel projektu

Celem projektu był czynny udział w życiu kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym mieszkańców Nasal i okolic. Kreowanie pozytywnych postaw działaczy społecznych, wolontariuszy, integracja mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Organizacja festynu integracyjnego mieszkańców Gminy Byczyna poprzez:
  – międzysołecki turniej zabawowo-edukacyjny o puchary burmistrza,
  – turniej siatkarski o puchary prezesów Spółdzielni Socjalnych,
  – animacje dla dzieci;
  – zabawę taneczną.
 2. Warsztaty: kulinarny, aerobiku (co tydzień), makijażu indywidualnego.
 3. Warsztat „CAŁA GMINA CZYTA DZIECIOM” (odbyło się cotygodniowe czytanie dzieciom bajek, książek, opowieści w świetlicy wiejskiej oraz od września w miejscowym przedszkolu przez osoby publiczne m.in. burmistrz, v-ce burmistrz, leśniczy, sekretarz, rodzice, radni, sołtys, pełnomocnik ds. profilaktyki).
 4. Konkurs plastyczny dla dzieci pod nazwą „Działamy lokalnie”.
 5. Święto ziemniaka jako podsumowanie projektu, wręczenie nagród, wspólna integracja, występy wokalne OK w Byczynie.

Rezultaty projektu

Wspólna integracja dzieci, młodzieży i osób starszych, wymiana międzypokoleniowa. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kulturowemu i osobistemu, wzmocnienie poczucia własnej wartości, stworzenie możliwości partnerskiego podejścia do zadań realizowanych w projekcie, nabycie umiejętności motywacyjnych do zaangażowania się w życie społeczności lokalnej. Zwiększenie wiedzy z zakresu prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia, zmiana postrzegania wsi, wymiana doświadczeń kulinarnych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami festynu były dzieci, młodzież, osoby w średnim i starszym wieku. W warsztatach dominowały kobiety i dzieci. W konkursie plastycznym dzieci w wieku przedszkolnym, natomiast podczas święta ziemniaka osoby we wszystkich kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież, osoby w średnim i starszym wieku.

Partnerzy w realizacji projektu

Spółdzielnia Socjalna Las Vegas, Spółdzielnia Socjalna GRÓD, Spółdzielnia Socjalna UHP w Byczynie, Spółdzielnia Socjalna Picasso, Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach, Urząd Miejski w Byczynie, Ośrodek Kultury w Byczynie, Leśnictwo Nasale, Sołtys i Rada Sołecka, firma DOM MARZEŃ, Studio fotografii FotoSM.