Mapa strony

Interefektywne doświadczanie świata – warsztaty multimedialne

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Rozwijanie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych. Umożliwienie zdobycia nowych umiejętności, w tym praktycznych umiejętności fotografowania.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Uczestnicy środowiskowego domu samopomocy wraz z młodzieżą mieli możliwość doświadczenia fotografii analogowej, jak również możliwość doskonalenia umiejętności z dziedziny fotografii cyfrowej. Podczas warsztatów robiono zdjęcia starym analogowym Zenitem, powstały prace wykonane „kamerą obskurą” czyli aparatem otworkowym, zdjęcia następnie wywoływano w przygotowanej ciemni. Poznano inne szlachetne techniki fotografii, jak cyjanotypia. Niepełnosprawni uczestnicy warsztatów mieli możliwość pracy również z aparatem kompaktowym i lustrzanką, mogli uczyć się cyfrowo obrabiać zdjęcia, drukować je na papierze fotograficznym, a do projekcji filmów instruktażowych i przeglądu wykonanych prac używano projektora multimedialnego.

Rezultaty projektu

  1. Przeprowadzenie 8 godzin warsztatów fotograficznych.
  2. Przeprowadzenie pleneru fotograficznego – 4 godziny.
  3. Założenie Klubu Fotograficznego, w jego ramach spotkania z cyklu „fotomaraton” czyli prezentacja, selekcja oraz omówienie zdjęć, a także filmów i innych środków przekazu.
  4. Płyty CD ze zdjęciami plenerowymi dla każdego uczestnika.
  5. Wzrost umiejętności poznawczych i społecznych oraz praktycznych w zakresie fotografowania, obsługi komputera, programów i sprzętu multimedialnego.
  6. Integracja.

Odbiorcy projektu

  • Osoby niepełnosprawne intelektualnie i chore psychicznie z Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy-Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim.
  • Młodzież z Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy- Ośrodek Rehabilitacyjno- Kulturalny w Drawsku Pomorskim
  • Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim