Mapa strony

Integracja społeczności poprzez utworzenie miejsca do gry w piłkę nożną w Rabinówce

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Zapewnienie bezpiecznego, atrakcyjnego miejsca wypoczynku i organizacji imprez. Pobudzenie ludzi do wspólnego działania i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, wyposażenie w nowoczesną infrastrukturę, poprawa wizerunku otoczenia, stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy bez względu na wiek mogą spędzać czas.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadziliśmy następujące działania w ramach projektu:
1) Zorganizowano spotkania dla mieszkańców
2) Przygotowano teren pod zagospodarowanie, zorganizowano prace porządkowe.
3) Zakupiono komplet bramek do piłki nożnej:
– Bramki meczowe – 2 szt.
– Bramki treningowe – 4 szt., przeznaczone do gry dla najmłodszych uczestników gry w piłkę nożną, jak również dla dorosłych.
4) Zorganizowano treningi, rozgrywki meczowe, turniej piłki nożnej i poczęstunek.
5) Promowano projekt na każdym jego etapie poprzez m.in. plakaty, informacje facebooku Stowarzyszenia RGTL i gminy, na stronie internetowej Gminy Tomaszów Lubelski, za pośrednictwem lokalnych mediów i drogą ustną poprzez informowanie rodziny, znajomych, sąsiadów.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu:
1. Stworzono miejsca do aktywnego wypoczynku na łonie natury dla dzieci i młodzieży. Miejsca do bezpiecznej i atrakcyjnej zabawy dla rodzin z dziećmi oraz relaksu.
2. Integracja mieszkańców – zarówno przy wykonywaniu prac porządkowych i projektowaniu jak i przy odpoczynku czy też relaksie na świeżym powietrzu – około 200 osób.
3. Wzbogacenie oferty aktywności fizycznej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy Rabinówki, całej gminy Tomaszów Lubelski, w tym dzieci najmłodsze, dzieci starsze, młodzież, dorośli oraz starsze pokolenie, gdyż projekt był skierowany do wszystkich mieszkańców, którzy zaangażują się w realizację projektu bądź będą korzystać z jego działań. Grupą docelową były dzieci, młodzież i młodzi dorośli, którzy najczęściej korzystają z usług świetlic wiejskich.

Partnerzy w realizacji projektu

KGW Rabinówka, OSP Rabinówka, Stowarzyszenie Liderki Gminy Tomaszów Lubelski,