Mapa strony

Integracja i rozwój sympatyków rajdów terenowych (OFF-ROAD) w powiecie krośnieńskim

Logotyp Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum

Cel projektu

Celem projektu była integracja środowiska miłośników samochodów terenowych (off-road), którzy poprzez wspólne działania popularyzują jazdę bezdrożami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu odbywały się spotkania przygotowujące (oficjalne i nieoficjalne), uzgodnienia z osobami prywatnymi i instytucjami (Lasy Państwowe, wojsko, Gmina Krosno Odrzańskie), mające na celu odnalezienie adekwatnej przestrzeni dla promocji off-roadu w powiecie krośnieńskim. Uczestnicy projektu przygotowali zlot samochodów terenowych (wraz z konkurencjami rajdowymi), a także czynili starania o wytyczenie stałego rajdu dla samochodów terenowych. Trwałym efektem realizowanego projektu pozostały także okolicznościowe koszulki dla wszystkich załóg i organizatorów.

Rezultaty projektu

Efektem projektu było stworzenie ram do integracji, współpracy i działania miłośników pojazdów off-road na terenie powiatu krośnieńskiego. Zainteresowaliśmy mnóstwo osób w naszym otoczeniu lokalnym tematyką off-road. Efektem projektu było udoskonalenie jazdy w terenie. Projekt promuje region krośnieński jako miejsce o atrakcyjnych terenach dla jazdy terenowej. Efektem projektu było przełamanie stereotypu o niszczących skutkach działalności samochodów terenowych.

Odbiorcy projektu

Grupy zostały wybrane w sposób najbardziej odpowiedni: pierwszy krąg tworzą miłośnicy off-roadu w powiecie, kolejnymi kręgami otoczeni są rodziny kibice, pasjonaci, fani, widzowie, a także załogi spoza powiatu, które przyniosą do projektu wymianę doświadczeń, umiejętności i będą promować nasz projekt w regionie, w Polsce i zagranicą.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem projektu dla naszej grupy nieformalnej było Stowarzyszenie Raduszczanka, które użyczyło nam osobowości prawnej na potrzeby realizacji projektu, a także zajęło się stroną administracyjną realizowanego projektu.