Mapa strony

Integracja poprzez grillowanie oraz spotkania międzypokoleniowe

Logotyp Fundacji Wrzosowa Kraina

Cel projektu

Celem projektu była przede wszystkim integracja mieszkańców poprzez różnego rodzaju imprezy i wydarzenie kulturalne oraz przy pracy w wytwarzaniu dobra materialnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Przygotowanie terenu pod montaż grilla ze stali nierdzewnej oraz ławostoły.
  2. Zakup stali nierdzewnej.
  3. Wykonanie grilla przez wolontariusza całkowicie za darmo.
  4. Zakup ławostołów drewnianych.
  5. Organizacja „Wieczoru historii”.
  6. Organizacja „Dnia Seniora”.
  7. Organizacja sześciodniowych warsztatów „Wypieku oraz ozdoby piernika świątecznego”.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu przerosły nasze oczekiwania. Udało nam się zrobić grill ze stali nierdzewnej, zarówno większy jak i z lepszych materiałów niż planowaliśmy (dzięki życzliwości wolontariusza). Zakupiliśmy dobrej jakości trzy ławostoły (planowane były dwa). W prace zaangażowało się ponad 25 wolontariuszy, gdzie rekordziści wypracowali po 26 godzin na rzecz projektu. W imprezach oraz warsztatach udział wzięło ponad 250 osób, w tym ponad 150 dzieci.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy wsi Krzyżowa z różnych grup wiekowych: od najmłodszych (warsztaty) przez młodzież, dorosłych po najstarszych oraz spora grupa dzieci z terenów Gminy Gromadka. „Wieczór historii” był skierowany do wszystkich, a „Dzień Seniora” głównie do seniorów, choć organizowany był przez młodszych. Z zakupionego i zrobionego sprzętu wszyscy korzystają.

Partnerzy w realizacji projektu

Do partnerów należy zaliczyć na pewno Szkołę Podstawową w Gromadce, ponieważ umożliwiła dojazd dzieci na warsztaty.
Drugim ważnym partnerem jest Rada Sołecka wsi Krzyżowa wraz z Sołtysem – za udostępnienie świetlicy wiejskiej oraz sprzętu. Tu należy dodać, iż wszyscy członkowie Rady, Sołtys oraz Radny wsi Krzyżowa należą do naszego stowarzyszenia oraz są jego założycielami.