Mapa strony

III Jarmark Średniowieczny

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Celem głównym projektu była integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców sołectwa Żółte poprzez wzmacnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Na wszystkich odwiedzających Jarmark czekało wiele atrakcji. Wzdłuż brukowego traktu rozstawione zostały różnorodne stanowiska artystyczno-edukacyjne. Prowadzone były pokazy kaligrafii, garncarskie, ceramiczne, a dla chętnych adeptów rycerskiego rzemiosła ćwiczenia fechtunku i przymierzanie zbroi oraz łucznictwo. Można było własnoręcznie zrobić pieczęć okolicznościową z gliny. Przygotowano stanowiska ze smakołykami kulinarnymi. W trakcie jarmarku odbywały się pokazy i nauka tańca dawnego, koncert muzyki dawnej, a wieczorem krótka inscenizacja historyczna przygotowana przez mieszkańców. Niespodzianką dla odwiedzających było wykonywanie „na żywo” przez artystów rzeźbiarzy rzeźby średniowiecznego rycerza z prawie trzymetrowego pnia lipowego.

Rezultaty projektu

W ramach projektu osiągnięto następujące rezultaty:

  • poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu przez mieszkańców miejscowości Żółte oraz przyjezdnych gości – ok. 900 osób;
  • rozwinięcie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej;
  • wzrost świadomości lokalnej mieszkańców;
  • zorganizowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży, dorosłych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli:

  • mieszkańcy sołectwa Żółte – atrakcyjne spędzenie czasu wolnego, zapoznanie się z możliwościami, jakie daje im dziedzictwo kulturowe ich miejscowości, pośród których jest także wioska tematyczna;
  • mieszkańcy społeczności ościennych – motywacja do poszukania podobnych wartości w ich miejscowościach – ok. 50 osób;
  • pozostali uczestnicy festynu – ok. 900 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu były przede wszystkim instytucje lokalne, takie jak Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim, Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim oraz przedsiębiorcy jak FUH Wojciech Kowalczyk.