Mapa strony

II Błotnicki przegląd kapel i zespołów śpiewaczych

Logo Fundacja Koalicja dla Młodych

Cel projektu

Głównym celem projektu było zorganizowanie wydarzenia kulturalnego opartego na tradycji regionu, skierowanego do całej społeczności lokalnej bez względu na wiek i płeć.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania:

  • przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowego spotkania pn. „II Błotnicki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych”;
  • koncert zespołu Beregynia z Ukrainy;
  • zorganizowanie ogniska podsumowującego projekt.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu wzmocniła pozycję kulturalną gminy oraz jej mieszkańców. Ponadto przyczyniła się do wypromowania i upowszechnienia kultury i tradycji ludowej regionu. Przeprowadzone działania sprawiły, że mieszkańcy są bardziej zintegrowani, różne grupy wiekowe bądź społeczne lepiej się znają i współpracują. Mieszkańcy coraz chętniej angażują się w sprawy publiczne i wykazują chęć do organizowania działań. Dodatkowo występ zespołu z Ukrainy stał się początkiem współpracy międzynarodowej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Gminy Stara Błotnica oraz powiatu białobrzeskiego i okolicznych regionów.