Mapa strony

Igły nie widły – szyć każdy może – Zrób To Sam

Logo Fundacja Nauka dla Środowiska

Cel projektu

Głównym celem projektu było stworzenie nowej oferty spędzania czasu wolnego oraz formy nieformalnych kursów kwalifikacyjnych poprzez zorganizowanie kursów krawieckich itp. na terenie całej gminy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na organizacji 3 warsztatów tematycznych dla 53 osób z terenu gminy Będzino w okresie 1 września – 20 grudnia 2016 r. Podczas kursów uczestnicy poznali podstawy obsługi wieloczynnościowej stębnowej maszyny do szycia, nauczyli się szycia szwami łączonymi – klasycznym rozprasowanym, francuskim oraz jeansowym z podwójnym stębnowaniem, próbowali swoich sił na maszynie overlock, uczyli się poprawnego zdejmowania miary, podstaw przygotowywania wykrojów, zasad wykonania kroju oraz wszywania zamków błyskawicznych, poznali także tzw. szew kopertowy, ćwiczyli wszywanie lamówek i zamków krytych w wykonywanych poszewkach na poduszki, a także ozdoby świąteczne, okolicznościowe oraz proste tkaninowe zabawki. Kursy podsumowano organizacją stoiska podczas jarmarku świątecznego.

Rezultaty projektu

TWARDE:

  • 60 osób, które podniosło kwalifikacje poprzez naukę szycia maszynowego;
  • 7 wieloczynnościowych maszyn do szycia;
  • 48 godzin zajęć warsztatowych;
  • 12 4-godzinnych spotkań warsztatowych;
  • 1 kiermasz rękodzieła (jarmark bożonarodzeniowy);
  • 10 kompletów narzędzi i przyrządów do szycia (igły, nożyce i inne).

MIĘKKIE:

  • podniesienie kwalifikacji 60 os.;
  • wzrost aktywności mieszkańców z terenu gminy Będzino;
  • wzrost poziomu integracji wśród mieszkańców Gminy Będzino.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli dorośli mieszkańcy Gminy Będzino (osoby w wieku produkcyjnym, seniorzy ale także młodzież). Główną grupą biorącą udział w warsztatach były kobiety 58 (tylko 2 mężczyzn), które miały możliwość zdobycia nowych umiejętności, które wykorzystają w domu, a być może również zawodowo.

Partnerzy w realizacji projektu

Placówki Gminnego Ośrodka Kultury – udostępnienie sal na warsztaty, organizacyjne wsparcie przygotowania kursów, strona internetowa ośrodka jako kanał informacyjno-promocyjny podczas rekrutacji i realizacji projektu, wolontariat pracowników – współprowadzących kursy; Rady Sołeckie; Zespoły Ludowe.