Mapa strony

Idziemy na balet!

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Głównym celem projektu było zaproponowanie nowego, atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego, dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, poprzez umożliwienie nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach baletowych. Kolejnym celem było promowanie aktywności i sprawności fizycznej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działaniami zrealizowanymi w ramach projektu są: promocja projektu i nabór dzieci na zajęcia baletowe, rozpoczęcie 40 godzin warsztatów tanecznych z dziećmi podzielonymi na dwie grupy wiekowe, organizacja imprezy kończącej projekt – gali baletowej, w ramach której dzieci uczestniczące w projekcie miały możliwość zaprezentować nabyte umiejętności rodzicom, babciom, zaproszonym gościom.

Rezultaty projektu

Osiągnięte rezultaty to: aktywizacja najmłodszych poprzez ich udział w zajęciach baletowych, organizacja lekcji baletowych – 20 godzin dla dwóch grup, przygotowanie imprezy kończącej realizację projektu – gali baletowej, prezentacja grupy nieformalnej „Aktywne mamy” jako osób przedsiębiorczych, aktywnych, nastawionych na realizację swoich przedsięwzięć.

Odbiorcy projektu

Dzieci z miejscowości Krzeszów w wieku 5-6 lat i dzieci w wieku szkolnym 7-10 lat uczęszczające do klasy 1-3.

Partnerzy w realizacji projektu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeszowie