Mapa strony

Idą Święta – złączmy siły w przedsięwzięcia

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja różnych grup pokoleniowych mieszkańców Białego Zdroju we wspólnym, zespołowym działaniu, którym była wigilia dla wszystkich mieszkańców naszej miejscowości.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na zachęceniu wszystkich mieszkańców Białego Zdroju do wspólnych spotkań w świetlicy wiejskiej, podczas których odbyły się:

 • warsztaty artystyczne (ręcznie robione ozdoby choinkowe, stroiki itp.);
 • warsztaty kulinarne, na których zostały zebrane najciekawsze przepisy na potrawy wigilijne;
 • przygotowano występ teatralny, podczas którego zostaną wystawione jasełka, w którym wzięły udział rożne grupy pokoleniowe;
 • zorganizowano wspólną wigilię dla mieszkańców wsi i zaproszonych gości.

Rezultaty projektu

 • zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom wsi w długie, jesienno-zimowe wieczory;
 • integracja społeczności lokalnej;
 • zwiększenie świadomości mieszkańców oraz przekonanie ich, że warto działać dla dobra wsi;
 • zdobycie wiedzy i umiejętności przez młodszych uczestników projektu (20 osób) w zakresie tradycyjnych potraw wigilijnych;
 • zacieśnienie więzi pomiędzy uczestnikami projektu;
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, odpowiedzialności i zaradności życiowej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy projektu to głównie starsi i młodsi mieszkańcy wsi Biały Zdrój.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Urząd Miasta i Gminy
 • Sołtysi
 • Koła gospodyń wiejskich