Mapa strony

Hortiterapia – Planeta Ucieczki

Logotyp Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Cel projektu

Głównym celem była integracja i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez działania z zakresu hortiterapii. To odpowiedź na potrzeby społeczności i realizacja podjętych poprzednio działań.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Powitanie astronomicznego lata w Gołuszycach, nasadzenia roślin, spotkanie autorskie z Michałem Worochem w Bibliotece w Pruszczu.
 2. Stworzenie sensorycznego ogrodu czasu z elementem edukacji astronomicznej z zegarem słonecznym w centralnej części, który sprawił, iż park w Gołuszycach stał się miejscem bardziej interesującym i jest odwiedzany przez mieszkańców w celach rekreacyjnych i edukacyjnych.
 3. Podchody rowerowe – rajd rowerowy po najciekawszych zakątkach naszej gminy.
 4. Noc Spadających gwiazd w Stuletnim Sadzie, impreza odbyła się nocą, odbyło się ognisko, obserwowano nocne niebo z prelegentami z Astrobazy w Świeciu. W ramach tego działania zakupiono profesjonalny teleskop.
 5. Nasadzono drzewa i krzewy, odbył się koncert muzyczny.

Rezultaty projektu

 1. Kontynuacja dotychczasowych działań z zakresu hortiterapii na terenie społeczności lokalnej.
 2. Zakupienie teleskopu w celu dalszego wykorzystania w celach rekreacyjnych i edukacyjnych.
 3. Stworzenie ogrodu sensorycznego w celu edukacyjnym i rekreacyjnym.
 4. Integracja mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych.
 5. Nawiązanie współpracy z autorytetami z zakresu hortiterapii.
 6. Aktywizacja mieszkańców.
 7. Stworzenie możliwości spędzania czasu wolnego.
 8. Nasadzenia roślin.

Odbiorcy projektu

 1. Mieszkańcy Gminy Pruszcz.
 2. Mieszkańcy wsi Gołuszyce.
 3. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.
 4. Uczniowie gimnazjum w Pruszczu.
 5. Podopieczni SWON w Gołuszycach.
 6. Pracownicy DPS oraz członkowie SWON w Gołuszycach.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Urząd Gminy w Pruszczu
 • Gminna Publiczna Biblioteka w Pruszczu
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pruszczu
 • Wioletta i Wojciech Zielińscy „Stuletni Sad” w Topolnie
 • Astrobaza ze Świecia
 • Marek Szymocha SOLEARTE ze Smolnicy