Mapa strony

Historycznie po Łęgajnach

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Cel projektu

Głównym celem projektu było ocalenie od zapomnienia wydarzeń i miejsc, w których tworzyła się historia naszej miejscowości oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodej generacji mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu opracowano i wykonano dwie tablice informacyjne opisujące charakterystyczne i ważne miejsca oraz wydarzenia w 650-letniej historii Łęgajn. Tablice te to kolejne dwa elementy z powstającej ścieżki historycznej Łęgajn i ich okolic, która będzie stanowiła (wraz z budowaną ścieżką przyrodniczą) „Turystyczny szlak historyczno-przyrodniczy”.

Rezultaty projektu

Najważniejszym rezultatem było zainteresowanie społeczności, szczególnie najmłodszych, historią miejscowości, w której mieszkają i uświadomienie im, że zmiany na wsi zachodzą dzięki ludziom tu mieszkającym. Poprawiona została estetyka wsi, przez co zwiększyła się atrakcyjność turystyczna, co może oznaczać, iż przyjeżdżający turyści i obcokrajowcy chętnie powrócą w następnych latach.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Łęgajn, w tym szczególnie młodzież i dzieci ze szkoły podstawowej. Turyści odwiedzający coraz liczniej Łęgajny, w tym rodziny mieszkańców, które na stałe bądź czasowo mieszkają zagranicą.

Partnerzy w realizacji projektu

Firmy Elektropol i JarBud, Gmina Barczewo