Mapa strony

Historyczne podróże małe i duże

Logotyp Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”

Cel projektu

Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz poznania historii regionu oraz zachęcenie większej liczby mieszkańców do wspólnych działań na rzecz poznania historii regionu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zajęcia historyczno-matematyczne „Historia koła” oraz „Pobawmy się jak nasi dziadkowie”; założenie i spotkania Koła Robótek Ręcznych; historyczny rajd pieszy nordic-walking połączony z plenerem malarskim i krótką lekcją historii z udziałem miejscowego artysty; prowadzenie bloga; wycieczka do Muzeum Kolejki Wąskotorowej do Wenecji; rajd rowerowy do Izby Pamięci Narodowej w SP Janowo; wycieczka do Muzeum w Kwidzynie; zajęcia robótek ręcznych uczniów i uczestników WTZ w Kwidzynie-Górkach; konkurs plastyczny „Nowoczesna kolejka wąskotorowa”; konkurs poetycki „Moja wieś”; konkurs rodzinny „Wyszywam zabytkowy obiekt w mojej okolicy”; stworzenie albumu o historii Korzeniewa i okolicznych wsi; artykuły w lokalnej prasie i na stronie internetowej szkoły; impreza podsumowująca projekt.

Rezultaty projektu

Wzmocnienie i rozwinięcie lokalnego patriotyzmu; zacieśnienie więzów społecznych między ludźmi; wzmacnianie wiary w siebie i w to, że razem można zdziałać więcej; kontynuowanie zachowań prozdrowotnych; przekonanie się, że poprzez podróże małe i duże można wiedzieć więcej i poznać swoją historię; rozwinięcie talentów; żywy kontakt z drugim człowiekiem nabrał większej wartości w dzisiejszej dobie Internetu; w ludziach została rozwinięta tolerancja na inność, poznanie historii regionu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli: uczniowie Szkoły Podstawowej w Korzeniewie – 67 osób, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej – 8 osób. Mieszkańcy społeczności lokalnej – 150 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Pracownia Haftu Artystycznego w Pastwie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie-Górkach, zespół „Marezianki”, SP Janowo, sołtys wsi Obory, sołtys wsi Korzeniewo