Mapa strony

Gdzie historia nie może, tam legendę pośle

Logotyp Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem”

Cel projektu

Celem projektu ,,Gdzie historia nie może,tam legendę pośle” było propagowanie kultury, sztuki i historii regionu poprzez udział w różnych wydarzeniach kulturalnych o podłożu historycznym i legendarnym.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu ,,Gdzie historia nie może,tam legendę pośle” zrealizowano cykl działań opartych o dziedzictwo kulturowe regionu. Były to:

  1. Zbiórka wśród społeczności lokalnej starych fotografii i ich digitalizacja (VI-VIII).
  2. W oparciu o zgromadzone zbiory w galerii ,,Pod rurą” zorganizowano i otwarto wystawę ,,Widawa i okolice na starej fotografii” (VIII-X). Potem wystawę prezentowano w GOK w Widawie (3 tyg.).
  3. Wycieczka po Widawie z wykorzystaniem questu ,,Historia Widawy legendą pisana” (IX).
  4. Cykl 10 warsztatów artystycznych (ceramicznych, malarskich, graficznych) inspirowanych historią i legendami widawskimi (IX-X) dla dwóch grup warsztatowych.
  5. Podsumowanie projektu – wystawa prac uczestników warsztatów artystycznych (galeria „Pod rurą”) wraz z folderem podsumowującym działania projektowe (X-XI).

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu był udział społeczności (ok. 50 osób) w otwarciu wystawy starej fotografii, która była udostępniona dla zwiedzających przez 2 miesiące i 3 tyg. w GOK w Widawie. Obejrzało ją ok. 300 osób. W wycieczce po Widawie wzięło udział 20 osób. W 10 warsztatach artystycznych uczestniczyło 21 osób, każda wykonała średnio 7 prac, co dało ok. 150 prac. Prace zaprezentowano na wystawie. Na otwarciu było ok. 50 osób. Wystawa trwała 3 tygodnie i obejrzało ją ok. 200 osób. Wydano folder (500 sztuk) podsumowujący projekt.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami była w większości społeczność lokalna (bez względu na wiek, wykształcenie, status społeczny). W zbiórkę starych fotografii zaangażowali się starsi. Odbiorcami wystawy starej fotografii była społeczność lokalna, turyści. W wycieczce i warsztatach artystycznych wzięła udział młodzież zainteresowana przeszłością miejscowości. Odbiorcami wystawy podsumowującej i folderu byli mieszkańcy gminy Widawa.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli:

  • Kościół parafialny – promocja projektu i pozyskiwanie osób udostępniających stare fotografie;
  • GOPS w Widawie- promocja projektu, dostarczanie plakatów, ulotek ludziom starszym, samotnym, niepełnosprawnym;
  • UG w Widawie – promocja projektu, wieszanie plakatów na tablicach ogłoszeń UG i stronie internetowej;
  • ZS w Widawie – pozyskiwanie uczestników wystaw, wycieczki, warsztatów.