Mapa strony

Historia łączy pokolenia

Logotyp Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży

Cel projektu

Poszerzenie świadomości historycznej. Wzmocnienie postaw patriotycznych środowisk lokalnych. Aktywizacja społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zorganizowanie turnieju sportowego o puchar dowódcy i założyciela oddziału partyzanckiego w szkołach podstawowych. Przeprowadzenie konkursu plastycznego w szkołach o tematyce partyzanckiej. Przeprowadzenie konkursu literackiego związanego z działalnością oddziału partyzanckiego „Jędrusie”.
Podsumowanie projektu, podczas którego zostały rozstrzygnięte konkursy i zostaną wręczone nagrody. Przygotowanie dokumentacji fotograficznej i filmowej z przeprowadzonych działań.

Rezultaty projektu

  1. Zaszczepienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży naszego powiatu.
  2. Nabycie przez społeczność lokalną wiedzy związanej z II Wojną Światową.
  3. Umiejętność współpracy i współdziałania w grupach środowiskowych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcą projektu była społeczność lokalna.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Samorząd lokalny gminy Połaniec
  • Samorząd lokalny gminy Osiek
  • Przedsiębiorcy lokalni
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu
  • Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu