Mapa strony

Rok Henryka Sienkiewicza w Gminie Radzanów

Logo Fundacja Koalicja dla Młodych

Cel projektu

Celem projektu „Rok Henryka Sienkiewicza w Gminie Radzanów” było uświadomienie odbiorcom, jak wielkim pisarzem i patriotą był Henryk Sienkiewicz oraz propagowanie ciekawych form zdobywania wiedzy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • uroczystość dla upamiętnienia Roku Henryka Sienkiewicza oraz z okazji 50. rocznicy powstania szkoły w Rogolinie;
  • międzyszkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza;
  • międzyszkolny konkurs plastyczny „Bohaterowie utworów Henryka Sienkiewicza”;
  • spotkanie z panem Henrykiem Morawskim – autorem artykułów na temat związków rodowych Henryka Sienkiewicza z Ziemią Radzanowską;
  • „Rajd Sienkiewiczowski” połączony z grą terenową szlakiem historycznych miejsc w Gminie Radzanów, w rajdzie wzięła udział społeczność lokalna, dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół z terenu Gminy Radzanów i z powiatu białobrzeskiego oraz dzieci ze szkół, których patronem jest Henryk Sienkiewicz.

Rezultaty projektu

Działania wynikające z projektu przyczyniły się do wzrostu świadomości patriotycznej mieszkańców Gminy Radzanów. Dzieci, młodzież i dorośli poznali ważne miejsca w Gminie Radzanów, poszerzyli swą wiedzę o Henryku Sienkiewiczu, spędzili pożytecznie i przyjemnie czas oraz nawiązali współpracę międzypokoleniową.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Gminy Radzanów, dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół z powiatu białobrzeskiego i z Gminy Radzanów.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli: Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rogolini , Grono Pedagogiczne Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie, wolontariusze.