Mapa strony

Heca na dwanaście fajerek

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Główny cel to zintegrowanie lokalnej społeczności z terenu całej Gminy Bolesław, animacja czasu wolnego, łączenie pokoleń, popularyzacja zdrowej rywalizacji, dotarcie do różnych grup społecznych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • Organizacja Turnieju Sołectw
 • zakup urządzeń i materiałów potrzebnych do realizacji działań
 • organizacja MiniTurnieju
 • zakup nagród dla uczestników MiniTurnieju
 • zakup nagród dla uczestników Turnieju Sołectw
 • promowanie działań w formie plakatów, zaproszeń oraz artykułów w prasie
 • stworzenie dekoracji

Rezultaty projektu

 • integracja lokalnej społeczności
 • zorganizowanie rozrywki dla mieszkańców Gminy Bolesław
 • zacieśnienie więzi sąsiedzkich oraz międzypokoleniowych
 • odnowienie kontaktów oraz zawiązanie nowych znajomości
 • wyłonienie form aktywności, których brakuje w naszym środowisku
 • aktywne spędzanie wolnego czasu
 • wzmocnienie współpracy i solidarności lokalnej społeczności

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Gminy Bolesław – wszystkich 12 sołectw. Zróżnicowana grupa wiekowa: dzieci, dorośli, seniorzy.

Partnerzy w realizacji projektu

Bolesławskie Prezentacje, Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, portal www.gminy.tv