Mapa strony

Harcerskie spotkanie z piosenką

Logo Fundacja Koalicja dla Młodych

Cel projektu

Celem projektu było zorganizowanie integracyjnego wyjazdu dla harcerzy, poznanie tradycji harcerskich, organizacja uroczystości harcerskich, aktywne wykorzystanie czasu wolnego i promocja drużyny.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu „Harcerskie spotkanie z piosenką” harcerze uczestniczyli: w cyklicznych warsztatach muzycznych dla członków Drużyny Harcerskiej w Bukównie, Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Zakrzewie i XXV Dniach Chorągwi Mazowieckiej w Ciechanowie. Zakupiono koszulki dla harcerzy i zorganizowano uroczyste spotkanie, połączone z zabawami i słodkim poczęstunkiem dla społeczności szkolnej. Harcerze zdobyli nowe umiejętności, poznali ciekawych ludzi i zwiedzili nowe miejscowości. To wszystko udało się zrealizować dzięki aktywnej pracy całej drużyny, rodziców i wolontariuszy. Harcerze stali się bardziej odpowiedzialni, zdecydowani i świadomi swojej roli w środowisku lokalnym. Dzięki promocji działań Drużyna jest pozytywnie odbierana w środowisku lokalnym.

Rezultaty projektu

Rezultatem działań podejmowanych w ramach projektu jest wzrost i rozwój kompetencji organizacyjnych i muzycznych członków Drużyny Harcerskiej w Bukównie. Harcerze i wszystkie osoby uczestniczące w projekcie mają poczucie więzi z lokalnym środowiskiem i przekonanie o możliwości pozytywnego wpływania na własny los. Rodzice obserwujący osiągnięcia swych dzieci widzą ich pozytywny rozwój i nabywanie odpowiednich cech charakteru. Cieszy również fakt, że działania te będą nadal prowadzone.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli członkowie Drużyny Harcerskiej w Bukównie. Pośrednio w działaniach Drużyny uczestniczyła cała społeczność szkolna – nauczyciele, rodzice, uczniowie, absolwenci szkoły.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami uczestniczącymi lub wspomagającymi realizację projektu była Publiczna Szkoła Podstawowa im. D. F. Czachowskiego w Bukównie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej, Rada Rodziców przy szkole w Bukównie i Urząd Gminy w Radzanowie.