Mapa strony

Gwizdek

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb ruchowych i zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców wsi Borów Wielki wszystkich grup wiekowych – od malucha do seniora.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt ” Gwizdek” obejmował nw. działania:

 • przeprowadzono rekrutację i promocję do projektu,
 • przeprowadzono warsztaty aktywizacyjne ”Zróbmy to razem”, m.in. stworzono miejsce przeznaczone do uprawiania aktywności ruchowej. Przeprowadzone zostały również treningi piłki nożnej przygotowujące do turniejów, przeprowadził je koordynator, który posiadał umiejętności w tym zakresie.
 • zrealizowano warsztaty integracyjno-ruchowe ”Gry i zabawy ze starego podwórka” – seniorzy pokazali dzieciom, jak bawili się kiedy byli w ich wieku. Przeprowadzone zostały gry terenowe m.in. gra w palanta, podchody, gra w skutego.
 • przeprowadzono cykl Turniejów Piłki Nożnej,
 • zorganizowano Maraton Aktywności Ruchowej, którego odbiorcami byli wszyscy mieszkańcy Borowa Wielkiego.

Rezultaty projektu

Zrealizowany projekt wpłynął pozytywnie na zwiększenie aktywności ruchowej oraz na integrację mieszkańców wsi Borów Wielki. Mieszkańcy wsi dzięki zrealizowanemu projektowi nauczyli się współpracy, poczuli, jak ważni są jako jednostka społeczna, uczestnictwo w warsztatach zmotywowało ich do dalszych działań aktywizacyjnych oraz do podejmowania inicjatyw społecznych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu było co najmniej 60 mieszkańców wsi Borów Wielki. Bezpośredni uczestnicy projektu to co najmniej 30 osób (dzieci, dorośli i seniorzy) oraz 30 osób jako uczestnicy pośredni projektu. Wśród odbiorców byli wolontariusze, członkowie Ochotniczej Staży Pożarnej, przedstawiciele innych organizacji społecznych – Caritas, Rada Rodziców oraz miejscowi przedsiębiorcy.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Partnerami w realizacji projektu byli:
  Gmina Nowe Miasteczko – użyczenie terenu,
 • Dom Parafialny- użyczenie sali,
 • P.P.H.U. – Radosław Mazurek – wsparcie w formie wykonania pracy w projekcie, środki materialne,
 • Stowarzyszenie ” Borowik” i Fundacja ” Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” – wsparcie konsultacyjne, doradztwo,
 • GOK Nowe Miasteczko,
  Spółdzielnia ”Przyszłości”.