Mapa strony

Grzegorzów wczoraj i dziś

Logotyp Stowarzyszenia Kaczawskiego

Cel projektu

Integracja wielopokoleniowa i aktywizacja mieszkańców Grzegorzowa oraz integracja społeczności lokalnej. Zaplanowano uporządkowanie terenu, zakup ław i stołów, które pozwolą na organizowanie spotkań.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zorganizowano spotkanie rodzinne z okazji Dnia Dziecka oraz „Pożegnanie lata”. Zakupiono część artykułów spożywczych oraz nagrody i upominki dla dzieci. Mieszkańcy przygotowali Dzień Dziecka jako spotkanie rodzinne na boisku: wspólny piknik wszystkich pokoleń z dziećmi w roli głównej, degustacja domowych wypieków, ciasteczek, konkursy z nagrodami, dla dzieci kolorowanie, malowanie farbami, wspólne zabawy, malowanie twarzy oraz konkurs małych talentów.
Wspólne uprzątnięto teren obok boiska i placu zabaw, a następnie wybrukowano plac, na którym docelowo ustawiano ławki i drewniane stoły podczas spotkań.

Rezultaty projektu

W ramach realizacji projektu osiągnięto zakładane rezultaty. Do prac porządkowych zgłosiło się wiele osób. Szczególnie wyróżnili się wolontariusze, którzy utwardzali plac i wyłożyli go kostką granitową. Zakupiony namiot, ławy i stoły wykorzystano przy organizacji spotkania „Pożegnanie lata”. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni i bliżej się poznali. Mieszkańcy wsi wspólnie zorganizowali imprezę na Dzień Dziecka oraz „Pożegnanie lata”, przygotowali konkursy oraz ciasta i jedzenie na imprezy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy Mściwojów, wolontariusze, Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej