Mapa strony

Graj, wypoczywaj, formę zdobywaj

Logo Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Cel projektu

Projekt przyczynił się do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu, a także stworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości do rekreacji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

1. Zakup elementów rekreacyjnych takich jak: szachy ogrodowe, tablice do rysowania kredą.
2. Zajęcia z dziećmi – konkursy na placu rekreacyjnym.
3. Montaż elementów na placu rekreacyjnym przez mieszkańców wsi. Integracja mieszkańców.
4. Poprawa estetyki placu rekreacyjnego.
5. Satysfakcja mieszkańców ze wspólnych działań.
6. Zagospodarowanie wolnego czasu.
7. Aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych.
8. Nabycie dobrych nawyków korzystania z aktywności fizycznej.

Rezultaty projektu

  • zwiększenie atrakcyjności miejscowości,
  • powstanie miejsca do spotkań, zabaw,
  • integracja międzypokoleniowa i wewnątrzpokoleniowa mieszkańców,
  • pogłębienie więzi i wzajemna współpraca między mieszkańcami,
  • promocja zdrowego stylu życia,
  • zorganizowanie czynnego wypoczynku i promocja nowych sposobów spędzania wolnego czasu,
  • rozwój koordynacji u dzieci

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy sołectwa Gwieździn oraz goście z sąsiednich miejscowości:
– dzieci w wieku 3-6 około 15 osób,
– dzieci 7-14 lat około 15 osób
– młodzież ok 25 osób
– grupa osób z niepełnosprawnościami ok. 5 osób
– rodzice ok 30 osób
– emeryci i renciści ok 30 osób

Partnerzy w realizacji projektu

Samorząd lokalny GCKSTiR;
Przedsiębiorcy firm Drewkom, Duet Człuchów;
Organizacje OSP Gwieździn;
Wolontariusze, Radni, Sołtys, Rada sołecka.