Mapa strony

„Gotowanie poszło w las…”

Logotyp Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja poprzez wspólną pracę nad doskonaleniem umiejętności harcerskich i radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, a także ćwiczenie współpracy w grupie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowany został rajd dla drużyn harcerskich z hufca Sokółka, drużyny zostały wyposażone w najpotrzebniejsze akcesoria harcerskie. Zorganizowane zostały także warsztaty, na których harcerze uczyli się sztuki przetrwania i przygotowywania posiłków w trudnych warunkach.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest wiedza i umiejętności zdobyte w wyniku warsztatów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W wyniku działań projektowych, harcerze zostali też wyposażeni w akcesoria harcerskie, które będą im służyły przez długie lata. Projekt wpłynął także na lepszą integrację harcerzy, współdziałanie i uświadomienie sobie że razem można osiągnąć cele, które w pojedynkę wydają się nieosiągalne. Została podtrzymana przynależność do harcerskiego grona, wzrosło także poczucie własnej wartości uczestników i nawiązały się nowe przyjaźnie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli harcerze z dąbrowskich, lipskich i nowodworskich drużyn, a także uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Partnerzy w realizacji projektu

Nasi partnerzy w realizacji projektu to MGOK w Dąbrowie Białostockiej, Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Urząd Miasta i Gminy w Dąbrowie Białostockiej i osoby prywatne.