Mapa strony

Gotowanie pod chmurką

Cel projektu

Zagospodarowaliśmy czas wolny dzieciom i młodzieży z gminy Orchowo w okresie letnim poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych na świeżym powietrzu – gotowanie pod chmurką. Przeprowadziliśmy też grę terenową „podchody”.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Nasz projekt polegał na zorganizowaniu trzech warsztatów kulinarnych w lesie – na biwaku. Najpierw nastąpiła promocja i rekrutacja uczestników w celu zorganizowania warsztatów kulinarnych. Pierwsze warsztaty odbyły się pod koniec czerwca dla zuchów i harcerzy z niepublicznego zespołu szkolno-przedszkolnego w Słowikowie. Dzieci wraz z członkiniami KGW „KANWA” przygotowywały grochówkę, a następnie wzięły udział w podchodach. Nauczyły się podstawowych zasad tej gry terenowej. Na koniec dnia odbyła się zielona lekcja przyrody przeprowadzona przez leśniczego. Drugie takie same warsztaty odbyły się na początku lipca dla dzieci z Osówca, a trzecie spotkanie odbyło się w sierpniu na zakończenie wakacji dla dzieci z Orchowa.

Rezultaty projektu

Odbyły się 3 warsztaty kulinarne w lesie po 1,5 godziny, 3 gry terenowe „podchody” na trasie z zadaniami i skrytkami dla dzieci po 1,5 godziny, 3 zielone lekcje z leśnikiem po 0,5 godziny, a na koniec każdego warsztatu poczęstunek z ugotowanej grochówki dla wszystkich uczestników. We wrześniu odbyło się podsumowanie projektu – spotkanie integracyjne przy ognisku za Domem Strażaka i Kultury w Orchowie dla wszystkich uczestników projektu , członkiń KGW oraz zaproszonych gości.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci z gminy Orchowo (do 15 lat): z miejscowości Orchowo (ok. 15 osób), Osówiec (ok. 15 osób), oraz Zuchy i Harcerze z Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słowikowie (ok. 20 osób).

Partnerzy w realizacji projektu

Wójt Gminy Orchowo, Ochotnicza Straż Pożarna z Orchowa ,Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słowikowie, Nadleśnictwo Gniezno (udostępnienie terenu przy Grubym Dębie, zielona lekcja z leśnikiem), Sołtys wsi Orchowo, Sołtys wsi Osówiec.