Mapa strony

Gotowanie łączy pokolenia

Logotyp Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Cel projektu

Celem projektu „Gotowanie łączy pokolenia” była integracja, aktywizacja i edukacja wszystkich pokoleń społeczności lokalnej wsi Dziurów poprzez cykl warsztatów kulinarnych i wspólne spędzenie czasu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadziliśmy szeroką kampanię informacyjną poprzez spotkanie z mieszkańcami, rozmowy bezpośrednie, plakaty, ulotki, informacje na stronie internetowej. Następnie zagospodarowaliśmy nieużytkowane pomieszczenie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie, które doposażyliśmy w sprzęt AGD, meble kuchenne. Zakupiliśmy również niezbędne drobne wyposażenie. W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r. przeprowadzony został cykl warsztatów pod hasłem „Gotowanie łączy pokolenia”. W warsztatach udział brali mieszkańcy bez względu na wiek. Przeprowadziliśmy spotkanie edukacyjne nt. zdrowego jedzenia i zbilansowanej diety. Zakończeniem projektu była wspólnie przygotowana wigilia, w której udział wzięli członkowie społeczności lokalnej oraz władze samorządowe.

Rezultaty projektu

Poprzez realizację projektu:

  • zwiększyliśmy aktywność społeczną mieszkańców;
  • nastąpił wzrost wiedzy na temat zdrowego odżywiania;
  • mieszkańcy nabyli nowe umiejętności kulinarne;
  • nastąpił wzrost współpracy i solidarności lokalnej;
  • nastąpił wzrost umiejętności współdziałania na rzecz własnej społeczności;
  • nawiązanie współpracy międzypokoleniowej;
  • wzrosła świadomość mieszkańców, że mają wpływ na funkcjonowanie własnych społeczności.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była społeczność lokalna wsi Dziurów, bez względu na wiek. Udział w projekcie wzięło 30 osób z różnych grup pokoleniowych.

Partnerzy w realizacji projektu

Współpracowaliśmy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawichoście, sołtysem i radną Dziurowa.