Mapa strony

Gościu, siądź… zapraszamy!

Logotyp Stowarzyszenia Europa i My

Cel projektu

Celem projektu „Gościu siądź… zapraszamy! ” było zagospodarowanie fragmentu terenu przy budynku Biblioteki w Kaskach.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zadania zrealizowane:

  • ustalenie zakresu prac zgodnie z opracowanym projektem,
  • zakup materiałów,
  • przygotowanie rabaty,
  • obsadzenie krzewami,
  • ustawienie palisady ograniczającej wjazd na teren,
  • wykonanie tablicy z historią budynku,
  • oświetlenie lampami solarnymi fragmentu terenu i tablicy historycznej,
  • zakup i montaż ławek parkowych,
  • zakup i montaż stojaka na rowery.

Rezultaty projektu

Efekty naszych działa to: poprawa estetyki, zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z tego miejsca, szczególnie najmłodszych, integracja środowiska, zaspokajanie potrzeb mieszkańców, przypomnienie historii budynku. Jesteśmy przekonani, że realizacja celów projektu i wyżej wymienionych zadań zachęci nie tylko mieszkańców, ale również przyjezdnych do korzystania z tego miejsca. Przekonamy się o tym na wiosnę, kiedy aura pozwoli, a my zaprosimy „Gościu, siądź…”.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą wszyscy przebywający na terenie oraz korzystający z urządzeń sportowych i boiska, a więc mieszkańcy Kask i okolicznych miejscowości, uczniowie miejscowej szkoły, użytkownicy biblioteki, okazjonalnie przebywający oraz przejeżdżający przez naszą wieś.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Baranów, radni gminy, sołtysi i sołectwa Kaski i Kaski Budki, mieszkańcy, przedsiębiorcy