Mapa strony

GorajMovie

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Cel projektu

Głównym celem projektu była promocja wolontariatu oraz upowszechnianie kultury filmowej, a także zaproponowanie lokalnej społeczności innej formy spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu został wykonany stylizowany kalendarz na 2017 rok pt. „Filmy, o których trudno zapomnieć” w nakładzie 350 sztuk. Od 1 czerwca do 10 czerwca został zwołany sztab organizacyjny, którego celem było opracowanie planu działania, zrekrutowanie wolontariuszy, wybranie tytułów filmów, na które były stylizowane zdjęcia do kalendarza, wybranie modeli, rozdzielenie zadań dla poszczególnych wolontariuszy. Od 11 czerwca do 31 września wykonano 12 sesji zdjęciowych. Od 1 października do 10 października wybrano i wyretuszowano zdjęcia. Od 11 października do 22 listopada trwał skład, projekt i wydruk kalendarza. 25 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące projekt i promocję kalendarza.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest kalendarz na 2017 rok z udziałem lokalnych mieszkańców. Rezultatem jest również większa świadomość wolontariatu oraz wzbogacenie wiedzy o kulturze filmowej. Ponadto Grupa Nieformalna „Aarcia” wzmocniła więzi koleżeńskie, pogłębiła relacje społeczne z innymi mieszkańcami gminy. Grupa miała również możliwość rozwinięcia umiejętności artystycznych. Wzmocniła umiejętności organizacyjne, logistyczne, zarządcze. Rezultatem projektu jest również większe zainteresowanie kulturą.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były osoby w różnym wieku pochodzące z gminy Goraj i okolic. Sesji zdjęciowych było 12. Przy każdej pracowały osoby, które zajmowały się stylizacją, wizażem, a także fotograf, organizator planu zdjęciowego, model lub modelki. Łącznie za każdym razem było to ok 6 osób. Modeli było 17. Ponadto odbiorcami projektu były osoby, które uczestniczyły w promocji projektu.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Gminny Ośrodek Kultury w Goraju, czyli samorządowa instytucja kultury gminy Goraj – pomoc w postaci: wypożyczenie kostiumów, rekwizytów, przygotowanie charakteryzacji i stylizacji, użyczenie pomieszczeń, sprzętu fotograficznego, pomoc merytoryczna.
  • Gminna Biblioteka Publiczna – wypożyczenie rekwizytów.
  • Urząd Gminy – wypożyczenie pomieszczenia do sesji.