Mapa strony

Golczowianki w akcji!

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Celem projektu było rozwijanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców wsi Golczowice – zarówno tych młodszych, jak i starszych, pobudzenie pasji czytania wśród dzieci oraz promocja i integracja wsi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowano Koło Nordic-Walking dla chętnych mieszkańców. Następnie realizatorki przeprowadziły warsztaty dotyczące kultywowania tradycji i obrzędów, spotkania te wzmacniały integrację młodzieży z seniorkami. Dotyczyły one: wicia wianków, robienia palm, robienia ozdób okolicznościowych. Kolejnymi działaniami było wspólne czytanie książek – zorganizowano zajęcia dla dzieci, polegające na wspólnym spędzaniu czasu oraz przypomnieniu wartości, jakie niesie książka. Ostatni etap projektu to wspólne podsumowanie działań w formie pikniku „Święto grzyba” otwartego dla uczestników projektu.

Rezultaty projektu

  1. Rozwinięcie aktywności fizycznej wśród mieszkańców wsi Golczowice.
  2. Pobudzenie pasji czytania wśród dzieci oraz kultywowanie tradycji i lokalnych zwyczajów.
  3. Promocja i integracja wsi.
  4. Stworzenie nowych form aktywności dla dzieci i młodzieży.
  5. Przeciwdziałanie uzależnieniom od komputerów.
  6. Przypomnienie wartości, jakie niesie książka oraz lokalna historia.
  7. Rozwój relacji międzypokoleniowej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy bezpośredni to dzieci i młodzież w liczbie około 20 osób, dorośli i seniorki biorące udział w działaniach projektowych oraz 10 członkiń KGW, które zostały doposażone w stroje. Pośrednimi odbiorcami były osoby, które przyłączyły się do Koła Nordic-Walking.

Partnerzy w realizacji projektu

Prywatna biblioteka stworzona przez mieszkańców, Koło Gospodyń Wiejskich Golczowice, Parafia Jaroszowiec, Sołtys wsi Golczowice, lokalne media – strona gminy Klucze, świetlica wiejska.