Mapa strony

Nasze Gobeliny – tradycyjne zajęcia z tkania

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Zapoznanie uczestników z techniką ręcznego tkania poprzez naukę prostych splotów tkackich oraz ożywienie i propagowanie zanikającej dziedziny rękodzieła ludowego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na organizacji cyklu 12 zajęć warsztatowych z tkactwa dla 3 grup. Każda grupa ok. 10 osób, przez miesiąc, raz w tygodniu (4 zajęcia) uczestniczyła w godzinnych zajęciach, poznając dogłębnie technikę tkania i powstawania gobelinów. Warsztaty tkackie rozpoczynały się zapoznaniem z dawnym tradycyjnym sposobem wytwarzania tkanin gobelinów, poznaniem narzędzi: warsztat tkacki, kołowrotek. Uczestnicy pozyskiwali umiejętności komponowania, łączenia kolorów i wzorów do poszczególnych technik tkackich. Warsztaty wpłynęły na rozwinięcie ważnych cech takich jak cierpliwość i spostrzegawczość. Zajęcia praktyczne polegały na nauce tkania na ramach według instrukcji instruktora.

Rezultaty projektu

Dzięki zajęciom trackim udało się ocalić od zapomnienia tę dziedzinę sztuki ludowej, jaką jest tkactwo.

Odbiorcy projektu

Uczestnikami projektu były dzieci i dorośli (30 osób).

Partnerzy w realizacji projektu

Organizacje pozarządowe