Mapa strony

I Gminny Festiwal Talentów

Logotyp Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”

Cel projektu

Zorganizowanie festiwalu pomyślanego jako cykl spotkań w kilku dziedzinach artystycznych (z włączeniem rywalizacji sportowej) rozwijającego i odkrywającego młode talenty.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na zorganizowaniu I Gminnego Festiwalu Talentów. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych uczestniczyły w cyklu spotkań z różnych dziedzin (plastyczna, muzyczna, literacka, sportowa). W ramach warsztatów oraz kończących je działań konkursowych wyłonieni zostali najbardziej utalentowani młodzi ludzie. Całość prac podsumowana została na Wielkiej Galii Festiwalowej. W trakcie podejmowanych inicjatyw integrowane było środowisko lokalne, rozwijana umiejętność współpracy międzypokoleniowej, promowane i rozwijane młode talenty.mOdbyły się warsztaty plastyczne, spotkanie autorskie z poetą, recital muzyczny, zawody sportowe, konkurs wokalny.

Rezultaty projektu

  • odkrywanie, rozwijanie i promowanie talentów (literackich, wokalnych, plastycznych, sportowych);
  • integracja uczniów z poszczególnych placówek oświatowych;
  • integracja społeczności lokalnych wokół utalentowanych uczniów;
  • zacieśnienie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi w celu promocji utalentowanych uczniów z terenu całej gminy;
  • zacieśnienie współpracy między instytucjami lokalnymi (UG Gardeja, placówki oświatowe, Biblioteka Gminna);
  • rozwój umiejętności interpersonalnych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są dzieci i młodzież z całego terenu Gminy Gardeja oraz ich rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, sąsiedzi, uczestnicy społeczności lokalnej poszczególnych wsi. Projekt ukierunkowany jest na rozwój i promocję talentów oraz aktywizację społeczności lokalnych i rozwijanie pasji. Rozpropagowany został w środowisku co najmniej 1000 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Podczas realizacji projektu wsparcia udzieliły: Urząd Gminy Gardeja, Wójt gminy Gardeja, Biblioteka Gminna – oddział w Wandowie, placówki oświatowe z terenu gminy, Rada Rodziców.