Mapa strony

Gminnne Miejsce Integracyjne

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie miejsca w plenerze służącego spotkaniom integracyjnym mieszkańców gminy. Miał być to plac z centralnie położonym paleniskiem (ognisko), otoczonym drewnianymi ławami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizacja uaktywniła w członkach Stowarzyszenia działania skierowane na pozyskanie funduszy na wykonanie prac, wykraczających poza zakres projektu. W efekcie oddano w ręce mieszkańców kompletnie urządzony plac. W ramach realizacji projektu spędzono wiele godzin na przygotowaniu terenu pod planowane przedsięwzięcie. Zakupiono sprzęt wykorzystywany w imprezach integracyjnych (2 warniki, 50 widełek do kiełbasek). Za pozyskane z Funduszu Sołeckiego środki zakupiono zadaszone 4 ławo-stoły oraz 6 ław drewnianych, pomalowanych przez seniorów i wolontariuszy. Pozyskaną z ASOS dotację na projekt „Kolorowy zakątek” ATRAKCYJNI wykorzystali na zakup m.in. roślin, obsadzając cały plac. Zwieńczeniem wszystkich prac była zorganizowana przez seniorów inauguracyjna impreza przy ognisku.

Rezultaty projektu

Kompleksowe działania seniorów doprowadziły do powstania zadbanego placu z wymurowanym paleniskiem, z 4 sztukami zadaszonych ławo-stołów. Wokół ogniska stanęło 6 sztuk ław z bali, a naokoło teren został obsadzony roślinnością w formie żywopłotu, tworząc wydzielony Kolorowy Zakątek. Na placu realizatorzy projektu znaleźli miejsce i wykonali zielnik wraz z przyległym do niego wrzosowiskiem. Korzystający z Kolorowego Zakątka podkreślają wysoką estetykę powstałego miejsca.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany był do mieszkańców wsi Czarny Bór, mieszkańców sąsiednich miejscowości, zróżnicowanych pod względem wieku, statusu społecznego. Zorganizowane pierwsze ognisko zgromadziło na placu osoby starsze, rodziny z dziećmi, osoby samotne, młodzież. W przyszłości wszyscy chętni mogą korzystać z Kolorowego Zakątka.

Partnerzy w realizacji projektu

Projekt zrealizowano przy współpracy z Urzędem Gminy Czarny Bór (przydział działki, wsparcie konsultacyjne), ZGKiM Czarny Bór (pomoc w uporządkowaniu terenu), Centrum Kultury w Czarnym Borze (informowanie mieszkańców o projekcie), Sołectwem (pomoc w organizacji imprezy integracyjnej).