Mapa strony

Ginące Zawody – oczami wyobraźni

Logotyp Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży

Cel projektu

Celem projektu było ukazanie pracy rzemieślników reprezentujących „ginące” zawody z powiatu staszowskiego, promocja działań artystycznych, rozwijanie zdolności i talentów grupy artystycznej „Impresja”.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Podczas realizacji projektu zrealizowaliśmy szereg działań:

  • warsztaty malarskie, podczas których młodzież należąca do grupy „Impresja” doskonaliła swoje talenty malarskie;
  • wykonanie obrazów ukazujących rzemieślników podczas ich pracy;
  • przeprowadzenie wywiadów z wybranymi przedstawicielami ginących zawodów oraz stworzenie filmu promującego ich pracę;
  • warsztaty z fotografii portretowej dla młodzieży należącej do grupy „Impresja”;
  • zorganizowanie wernisażu podsumowującego projekt, na którym została zaprezentowana praca młodzieży z grupy „Impresja”, wystawa obrazów, film z wywiadami, wystawa starych i aktualnych zdjęć przedstawiających rzemieślników, wystawa narzędzi i sprzętu wykorzystywanego przez rzemieślników;
  • promocja projektu poprzez artykuły medialne, plakaty i pocztówki.

Rezultaty projektu

Projekt przyczynił się do zwiększenia integracji mieszkańców osiedla Oględowska z grupą „Impresja”, podtrzymano tradycję i szacunek do przedstawicieli ginących zawodów, powstało 8 obrazów przedstawiających rzemieślników z grupy ginących zawodów, młodzież rozwinęła swój warsztat malarski, poznała tajniki fotografii portretowej. Udało nam się nawiązać współpracę z kilkoma partnerami, którzy bardzo pomogli w realizacji projektu, min. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie.

Odbiorcy projektu

Przedstawiciele ginących zawodów – mieszkańcy Miasta i Gminy Staszów, społeczność lokalna Staszowa, grupa artystyczna „Impresja”, dyrektorzy szkół staszowskich, rodzice, młodzież szkół średnich i gimnazjów ze Staszowa, starosta i burmistrz Staszowa.

Partnerzy w realizacji projektu

SOK, Ośrodek Działaj Lokalnie Farma w Staszowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Osiedla Oględowska, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie, Zakład Fotograficzny Ewa i Krzysztof Czajowie, Muzeum Ziemi Staszowskiej