Mapa strony

Geocaching szansą

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Utworzenie nowego produktu turystycznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi typu GPS oraz wypromowanie Ziemi Nidzickiej wśród Geocacherów i turystów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W czerwcu zorganizowano 2-dniowe szkolenie z zakresu geocachingu dla 15-osobowej grupy i kupiono skrzynki z wyposażeniem. Założono 30 skrzynek geocachingowych. Natomiast 10.08.2016 r. odbyła się kontynuacja szkolenia z zakładania skrzynek geocachingowych, grupa około 20-osobowa pojechała razem z Dariuszem Pudełko (szkoleniowcem) sprawdzić założone na terenie Powiatu Nidzkiego skrzynki. Szkolenie zakończono ogniskiem, na którym podsumowano i omówiono wszystkie niejasności związane z geocachingiem. W okresie od czerwca do października grupa 6 wolontariuszy rozwiesiła plakaty projektowe oraz nadzorowała założone już skrzynki. Jeśli coś działo się z nimi, były sprawdzane, uzupełniane i odkładane na miejsce.
Nasze skrzynki odwiedza dużo osób zwiedzających okolicę i poznających nowe miejsca.

Rezultaty projektu

15-osobowa grupa zdobyła nowe umiejętności geocachingu, założyliśmy 30 skrzynek na terenie całego powiatu nidzickiego promujących najciekawsze zakątki naszego regionu. Zwiększyliśmy atrakcyjność turystyczną Ziemi Nidzickiej. Skutecznie zachęcono geocacherów do odwiedzania skrzynek, a planowane 200 odwiedzeń skrzynek w terenie zostało wykonane. Zintegrowano mieszkańców i uświadomiono im, ile ciekawych miejsc mają na około oraz że mają wpływ na swoje otoczenie.

Odbiorcy projektu

W szkoleniu uczestniczyło 15 osób z terenu Powiatu Nidzickiego. Po założeniu skrzynek geocachingowych na terenie Powiatu Nidzickiego odbiorcami projektu będą w głównej mierze osoby dorosłe wraz z rodzinami (tj. osoby odwiedzające skrzynki geocachingowe).

Partnerzy w realizacji projektu

  • Nidzicki Ośrodek Kultury
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego
  • Łyńskie Centrum Rozwoju „AŁNA”
  • Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
  • Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla Wszystkich”