Mapa strony

Fitness w Pacewie

Logo Fundacja Koalicja dla Młodych

Cel projektu

Celem projektu „Fitness w Pacewie” było uzupełnienie przestrzeni publicznej o nowe miejsce integracji społeczności lokalnej i utworzenie siłowni zewnętrznej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: Wydzielono i ogrodzono teren przy OSP w Pacewie pod silnię zewnętrzną. Zakupiono i zamontowano urządzenia fitness tj. biegacz, wahadło, tai chi mix. Oczyszczono, wyrównano i utwardzono teren. Powstały chodniki wysypane kruszywem doprowadzające do siłowni zewnętrznej. Zamontowano ławki, posadzono krzewy i kwiaty wokół placu. Dzięki projektowi rozwinęła się aktywność i solidarność społeczna. Zwiększyła się atrakcyjność i rozpoznawalność naszej miejscowości Pacew położonej w gminie Promna. Ta siłownia jest jedynym placem innowacyjnym, który będzie wzbogacał ofertę turystyczną tego terenu oraz naszej Gminy.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu było utworzenie siłowni zewnętrznej, która poprawiła aktywność i kondycję fizyczną mieszkańców. Zaowocowało to wspólną integracją i propagowaniem zdrowego stylu życia. Mieszkańcy pozyskali nowe umiejętności sportowe. Dzięki projektowi zostały nawiązane znajomości z nowymi grupami z naszej i sąsiednich gmin. Poprzez realizację tego projektu odciągnęliśmy dzieci, młodzież od telewizorów, komputerów i bezinteresownych schadzek. Zwiększyliśmy atrakcyjność naszej miejscowości.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są młodzież, dzieci oraz wszyscy mieszkańcy społeczności wsi Pacew. Zaprzyjaźnione oraz nowo poznane grupy z naszej gminy i gmin sąsiednich. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, liczni wczasowicze, którzy spędzają wolny czas w naszej miejscowości. Grupy młodzieży i dzieci z okolicznych szkół.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli:

  • Urząd Gminy Promna
  • OSP w Pacewie
  • mieszkańcy – wolontariusze