Mapa strony

Fitnes Klub 50+ z całą i zdrową rodziną

Logotyp Fundacji Wrzosowa Kraina

Cel projektu

Celem projektu było wyposażenie naszego fitness klubu w sprzęt do ćwiczeń dla dzieci ,młodzieży i osób dorosłych. Zostały zaplanowane pogadanki z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania się.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zakupiliśmy sprzęt do fitness klubu – bieżnie, steper, materace do ćwiczeń i piłki do gimnastyki. Odbyło się spotkanie z panią sołtys Olgą Burdyną, na którym były omawiane zasady zdrowego odżywiania się. W ramach spotkania przeprowadzono warsztaty kulinarne, na których były robione smaczne i pożywne sałatki z warzyw. Wspólna degustacja zakończyła realizację projektu. W trakcie realizacji projektu Stowarzyszenie otrzymało pomoc od pań z Koła Gospodyń Wiejskich, które zakupiły do fitness klubu atlas do ćwiczeń siłowych. Zostały również zakupione materiały biurowe, które wykorzystujemy między innymi do promowania naszych działań.

Rezultaty projektu

Został zakupiony sprzęt siłowy do fitness klubu i do ćwiczeń gimnastycznych. Poprzez zakupienie tego sprzętu poprawiła się świadomość wśród naszej młodzieży i mieszkańców naszej wsi dotycząca prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia. Poprzez uczestnictwo we wspólnych ćwiczeniach poprawiła się również integracja wśród pokoleń. Ze wspólnie przeprowadzonych warsztatów kulinarnych ich uczestnicy wynieśli wiadomości dotyczące zdrowego żywienia oraz proces przygotowywania smacznych i zdrowych sałatek.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu są mieszkańcy naszej wsi – młodzież, dzieci i osoby starsze, a także osoby, które chcą skorzystać z zajęć ruchowych w naszym fitness klubie.

Partnerzy w realizacji projektu

Naszymi partnerami w realizacji projektu są nasi mieszkańcy i wolontariusze, Koło Gospodyń Wiejskich, Biblioteka Publiczna w Żeliszowie, Parafia w Żeliszowie.