Mapa strony

Festyn taki, jak kiedyś

Żywiecka Fundacja Rozwoju

Cel projektu

Głównym celem było zaangażowanie mieszkańców do wspólnej pracy, której produktem jest plac rekreacyjny. Bezpośrednim celem była ponowna integracja mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Budowa infrastruktury rekreacyjnej.
    • zakup niezbędnego wyposażania do boiska (bramki, siatka – do realizacji ze środków Działaj Lokalnie IX);
    • budowa altany i miejsca na ognisko (do realizacji ze środków Działaj Lokalnie IX).
  2. Organizacja festynu. Forma festynu nawiązywała do tej z przed 25 lat (wspólne śpiewy, tańce, wspominanie starych czasów).

Rezultaty projektu

Produktem pracy mieszkańców jest plac rekreacyjny składający się z boiska, altanki i miejsca na ognisko, urządzeń dla najmłodszych. Jednak największym niemierzalnym rezultatem projektu jest odbudowanie więzi mieszkańców przysiółka i integracja z mieszkańcami napływowymi na tym teranie. Zakładamy, że z placu będzie korzystać ok. 50 osób przysiółka oraz pozostali mieszkańcy gminy, turyści, przyjezdni.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są wszystkie grupy wiekowe z przysiółka Pichuci (ok. 50 osób) oraz osoby z Rajczy na Żywiecczyźnie.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Rajcza