Mapa strony

I Festiwal Kultury Mucharskiej – od przedszkola do seniora

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Głównym celem projektu była aktywizacja mieszkańców w związku z poprawą oferty spędzania wolnego czasu i rozwoju kultury.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono miesięczne warsztaty dla trzech 20-osobowych grup wiekowych:

  • wrzesień – dzieci do lat 12;
  • październik – młodzież do lat 18;
  • listopad – dorośli i seniorzy.

Zajęcia miały różnoraką tematykę i charakter, w zależności od grupy i wieku uczestników. Były to zajęcia techniką decoupage, bibuła-krepina, farby, papierowa wiklina, modelina. Końcowym etapem był I Festiwal Kultury Mucharskiej – od przedszkola do seniora, gdzie na wystawie można było zobaczyć prace wykonane podczas warsztatów. Oprócz tego na naszej mucharskiej scenie wystąpili artyści wokalni, instrumentalni oraz taneczni. Podczas występów można było obejrzeć wystawy malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne. Organizatorzy zadbali również o smaczny i lokalny poczęstunek dla gości.

Rezultaty projektu

Rezultatem podjętych działań jest integracja społeczna, chęć dalszej współpracy, budowa nowych więzi. Zarówno uczestnicy, jak i odbiorcy głównej imprezy wykazywali ogólne zadowolenie. Projekt stał się również swoistą promocją działalności KGW Mucharz, jak i twórczości artystycznej mieszkańców.
60 osób (uczestników warsztatów) w różnym wieku nabyło nowe umiejętności plastyczne.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest cała społeczność:

  • uczestnicy warsztatów, czyli 20-osobowe grupy w różnym wieku: dzieci do lat 12, młodzież do lat 18, dorośli/seniorzy;
  • uczestnicy Festiwalu, ok. 50 osób – m.in. twórcy, artyści;
  • odbiorcy / goście, ok. 80 osób – mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych, radni, sołtysi.