Mapa strony

Ekologiczne zagospodarowanie terenu połączone z recyklingiem

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Nauka nadawania nowego życia odpadom.
Nasadzenie krzewów ozdobnych.
Ochrona środowiska poprzez wtórne wykorzystanie odpadów.

Wielokrotne korzystanie z toreb.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zorganizowano cykl spotkań. W pierwszym etapie odbywały się pogadanki mające na celu przybliżenie znaczenia segregacji odpadów, wykorzystania odpadów poprzez recykling, spalanie oraz ich wpływ na ochronę środowiska.

Drugi etap to wspólne spotkania o następujących tematach:
– wykonanie stolików i siedzisk z wykorzystaniem skrzynek po owocach, opon samochodowych, sklejki, sznurka, farby, bejcy i lakieru,
– wykonanie stolików ze szpul po kablu elektrycznym,
– wykonanie kwietników, zielników, sof z palet,
– posadzenie krzewów iglastych,
– montaż zakupionych ławek,
– szycie poduszek na siedziska, toreb wielokrotnego użytku z firan,
– przygotowanie poczęstunku,
– spotkanie integracyjne

Rezultaty projektu

Utworzenie „Ekologicznie zagospodarowanego terenu połączonego z recyklingiem”.
Integracja uczestników.
Nabycie świadomości ekologicznej związanej z segregacją odpadów i ich ponownym wykorzystaniem.
Zdobycie umiejętności potrzebnych do wykonania stołów, siedzisk, sof, kwietników, zielników z opon samochodowych, skrzynek po owocach, palet z wykorzystaniem wyrzynarki, wkrętarki, wiertarki, szlifierki.
Zagospodarowanie terenów zielonych ozdobnymi krzewami iglastymi.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi, a także osoby z chorobami psychicznymi uczęszczające do PDDS-O-R-K filia w Złocieńcu, uczniowie ZPET i ZSP mieszkający w internacie, osoby korzystające ze schroniska. Ekologiczne zagospodarowanie terenu stanie się miejscem spotkań integracyjnych z rodzicami, członkami Związku Emerytów i Rencistów w Złocieńcu.