Mapa strony

Edukujemy siebie i społeczeństwo naszej gminy

Logotyp Lokalnej Grupy Działania KOLD

Cel projektu

Edukacja społeczności w zakresie prawidłowego segregowania śmieci, głównie odpadów wielowarstwowych i biodegradowalnych, wykorzystania produktów spożywczych do przygotowania posiłków, zagospodarowania odpadów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zrealizowano następujące działania:

 1. Nawiązano współpracę z beneficjentami projektu z gm. Lwówek.
 2. Poznano działalność ZGK.
 3. Odbyły się spotkania z pracownikiem ZUO.
 4. Zostały zgłębione tematy: woda, ścieki, odpady komunalne, zdrowy styl odżywiania.
 5. Zostały przeprowadzone konkursy dla poszczególnych grup wiekowych.
 6. Zbierano odpady wielowarstwowe – konkurs dla środowisk.
 7. Sadzono plantacje drzew z pomocą młodzieży na Dąbrowie.
 8. Wizyta w PSZOK – w Lwówku i w Pniewach.
 9. Wspólne działania projektowe we współpracy ze szkołami i instytucjami 04VIbr w Pakosławiu – podczas festynu.
 10. Wspólne przygotowywanie posiłków i zagospodarowywanie odpadów.
 11. Wykonano fotoksiążki.

Rezultaty projektu

Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i mieszkańców wsi związanej z gospodarowaniem odpadami, sprawnie działająca segregacja odpadów na terenie gminy, podniesienie poziomu aktywności obywatelskiej (dzieci, młodzieży, rodziców, mieszkańców), współpraca z placówkami oświatowymi, dbałość o czyste środowisko w którym żyjemy, kształtowanie dobrych nawyków i promowanie pozytywnych działań ekologicznych, szczegółowe zaznajomienie się z pojęciem „odpady wielowarstwowe”.

Odbiorcy projektu

Młodzież – 95 osób, dzieci starsze – 455 dzieci, dzieci młodsze – 200 dzieci, członkowie Stowarzyszeń – 35 osób (Stowarzyszenia ,,Gospodynie Wiejskie” Pakosławia, członkowie innych stowarzyszeń i organizacji z gminy Lwówek).

Partnerzy w realizacji projektu

UMiG Lwówek, ZUO Clean City w Mnichach, ZGK w Lwówku, Nadleśnictwo Pniewy, ZSiP Brody, ZSPiP Zebowo, ZSPiP Posadowo, ZSPiP Chmielinko, SP Lwówek, Gimnazjum Lwówek, Przedszkole Lwówek, ZSPiP Pakosław, Stowarzyszenia: Brodów, Bródek, Zębowa i Zgierzynki.