Mapa strony

Ecie pecie, wierzba się plecie

Logotyp Stowarzyszenia Europa i My

Cel projektu

Projekt zakładał pozyskanie umiejętności wyplatania form ogrodowych z żywej wikliny, jak również stworzenie podczas warsztatów trwałej ekspozycji w parku przy Domu Kultury w Żabiej Woli.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wyplecionych zostało 10 żywych, dekoracyjnych i użytkowych form wiklinowych. Przeszkolone osoby następnie na swoim już terenie organizowały spotkania, tworząc kolejne wiklinowe cacka. W czasie spotkań przekazano podręczniki „Wiklina w ogrodzie”, ulotki i sadzonki wikliny do założenia plantacji we własnym ogrodzie. Szczegółowe informacje na temat pracy z wikliną zamieszczone zostały na stworzonej w ramach projektu stronie www.wiklinasieplecie.eu, o której informują również tabliczki przywieszone do wyplecionych płotków, kul, tuneli czy altanek oraz tablica informacyjna zainstalowana przy ekspozycji w parku przy Domu Kultury. Stworzona ekspozycja z żywej wikliny stanowi zbiór przykładowych wzorów do skopiowania przez mieszkańców i turystów odwiedzających teren parku.

Rezultaty projektu

Projekt zaszczepił nową pasję wykorzystania naturalnych zasobów do tworzenia zielonego otoczenia z żywych form z wierzby jako form użytkowych i dekoracyjnych. Uczestnicy projektu:

 • zdobyli wiedzę teoretyczną na temat wierzby jako materiału plecionkarskiego;
 • nauczyli się, skąd pozyskiwać materiał oraz jak założyć własną hodowlę wikliny;
 • nauczyli się wyplatać żywe formy wiklinowe.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą wszyscy, którzy odwiedzą park przy Domu Kultury w Żabiej Woli oraz miejsca, gdzie zostały wyeksponowane wykonane przez uczestników warsztatów wiklinowe formy dekoracyjne i użytkowe. Będą to zarówno dzieci, jak również dorośli. Na placu zabaw w parku dzieci zainteresuje postawiona altanka, tipi oraz tunel, a dorosłych z całą pewnością pozostałe formy.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Dom Kultury w Żabiej Woli
 • Zagroda Ojrzanów
 • „Conad” Sp. z o.o. w Zarębach
 • Wodna Osada w Grzegorzewicach
 • OSP w Skułach
 • Monika Olejniczak z Adamowizny
 • Wierzbowe Rancho w Budach Michałowskich
 • Zagroda Ojrzanów
 • Stajnia „Konik dzieciom”w Grzmiącej
 • Pizzeria „Biesiada” w Żabiej Woli
 • Stowarzyszenie „Szansa”